Dziś jest piątek, 14.05.2021, imieniny Bonifacego, Macieja
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Stowarzyszenie "Nadzieja" » Aktualności » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty* na:

 Budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy Przedszkolu w Malanowie zgodnie z załączonym przedmiarem robót

  Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • Nazwę i adres oferenta,
  • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • Wartość oferty (netto oraz brutto),
  • Termin ważności oferty.

 Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności I dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

 Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Dopuszcza się przedłożenie ofert w postaci wydruku ze strony internetowej lub ofert przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nadzieja@malanow.pl.

 Termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2019r. o godzinie: 12 00…….

 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  1.    CENA -                   100 ……%
  2. (nazwa kryterium) - ……%
  3. (nazwa kryterium) - ……%
  4. (nazwa kryterium) - ……%

 Razem:100%


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności