Dziś jest poniedziałek, 25.06.2018, imieniny Łucji, Wilhelma
6° / 1018 hPa
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Stowarzyszenie "Nadzieja" » Aktualności » Walne zebranie w Stowarzyszeniu „Nadzieja”

Walne zebranie w Stowarzyszeniu „Nadzieja”

Walne zebranie w Stowarzyszeniu „Nadzieja”

Dnia 17 lutego 2016 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „Nadzieja” w Malanowie. W pierwszej części spotkania w programie artystycznym zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Malanowie przygotowane przez panią Justynę Sieradzan oraz młodzież gimnazjalna, którą opiekowały się panie Marzena Osińska i Katarzyna Tomczyk. Występy te zyskały wielkie uznanie wśród zgromadzonej publiczności.
Po dawce artystycznych wrażeń odbyła się druga część spotkania czyli Walne Zgromadzenie, które rozpoczęła prezes Krystyna Sobczak od uczczenia minutą ciszy pamięć zmarłych: Salomei Hypś, Janiny Stelmaszak i Eugenii Czernichowskiej. Pani prezes podziękowała za współpracę zarządowi stowarzyszenia: Małgorzacie Przygońskiej, Alicji Maciejewskiej, Małgorzacie Płóciennik, Sławomirowi Prentczyńskiemu, Aldonie Kapusta i Marzenie Osińskiej oraz Katarzynie Gorgolewskiej-Erkiet za prowadzenie księgowości, Krystynie Łyskanowskiej za dokumentowanie działalności stowarzyszenia w kronice, a Zdzisławie Zommer za wysyłanie życzeń imieninowych członkom stowarzyszenia. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania, funkcje te powierzono Michałowi Harasnemu i Małgorzacie Płóciennik. Następnie zgodnie z porządkiem obrad sprawozdanie z działalności przedstawiła Krystyna Sobczak. W 2015 roku Stowarzyszenie realizowało projekt w zakresie kultury „Ze sztuką przez pokolenia" -IX edycja. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie z Gminy Malanów w kwocie 11 000 zł, co pozwoliło na realizację:

 • pleneru malarskiego „Malowniczy Malanów",
 • turnieju tańca towarzyskiego i dowolnego dla dzieci szkół podstawowych z powiatu tureckiego i LGD TUR,
 • uroczystości z okazji Dnia Seniora pt.: „Jesień z Nadzieja"
 • wycieczki krajoznawczo - integracyjnej do Warszawy   

W 2015 r. Stowarzyszenie zorganizowało "Festiwal Folkloru i Twórczości Artystycznej Powiatu Tureckiego". Na organizację tego przedsięwzięcia uzyskano wsparcie finansowe ze środków Starostwa Powiatowego w Turku w kwocie 2.000 zł. W zakresie sportu Stowarzyszenie realizowało dwa projekty. Pierwszy z nich pt. „Trening czyni mistrza” - współfinansowany przez Gminę Malanów w kwocie 2 500 zł. W ramach projektu odbyło się 60 godzin zajęć z siatkówki, tańca i piłki nożnej dla młodzieży gimnazjalnej (38 uczestników), zorganizowano mecze towarzyskie i pokazy osiągnięć uczestników zajęć. Drugi projekt sportowy dofinansowany w kwocie 1.100 zł przez Starostwo Powiatowe w Turku pt. „Trenuj i zwyciężaj” przeznaczony dla młodzieży. W ramach projektu zorganizowano 2 turnieje: piłki nożnej i piłki ręcznej dla młodzieży. W 2015 roku Stowarzyszenie kontynuowało współpracę międzynarodową z Ukrainą poprzez organizację wymiany młodzieży. W ramach tej działalności Stowarzyszenie organizowało pobyt delegacji młodzieży ze szkół rejonu tulczyńskiego (22 uczniów i 4 opiekunów gościło w Gimnazjum w Malanowie oraz 7 uczniów i 2 opiekunów w Zespole Szkół w Dobrej). Na realizacje tego zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w kwocie 24 420 zł. Stowarzyszenie prowadziło dystrybucję żywności w programie „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2015 r.” Akcja prowadzona była na podstawie umowy pomiędzy stowarzyszeniem a Bankiem Żywności w Koninie. Wsparcie otrzymało 960 osób, na 1 osobę przypadło ok. 28,56 kg żywości. Dla 25 niepełnosprawnych dzieci przygotowano paczki żywnościowe i zabawę z okazji Mikołajek. Dla osób starszych zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka (współfinansowane z funduszu sołeckiego) oraz wyjazd do teatru w Łodzi na sztukę pt.: „Ten piękny, wspaniały świat”.

Zorganizowano koncert charytatywny „Nadzieja dla Antosia” a zebrane środki ( 13 216 zł) w całości przekazano na leczenie i rehabilitację chorego dziecka.

W 2015 r. kontynuowano też pomoc w formie dofinansowania leczenia przewlekle chorych osób – pomoc z wpłat 1% podatku oraz z darowizn. Wsparcie otrzymały 4 osoby. W realizacji działań Stowarzyszenie współpracuje z Centrum Kultury i Sztuki, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy w Miłaczewie, OSiR-em, placówkami oświatowymi oraz XII DH ISKRY działającą przy Gimnazjum w Malanowie. Następnie sprawozdanie finansowe przedstawiła Katarzyna Gorgolewska-Ekiert, a sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Mieczysława Tygielska. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium. Ustalono wysokość składki na 2016 r., która podobnie jak w poprzednich latach wyniesie 30 zł. Małgorzata Przygońska zapoznała członków stowarzyszenia z planem pracy na 2016 r., główne zadania na bieżący rok to:

 • dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2015,
 • obchody 10-lecia Stowarzyszenia,
 • organizacja pleneru malarskiego,
 • Festiwal Folkloru i Twórczości Artystycznej Powiatu Tureckiego,
 • Dzień Seniora pt.: Jesień z Nadzieją,
 • turniej tańca towarzyskiego,
 • zabawa mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych,
 • organizacja wycieczki i wyjazdu do teatru.

Na zakończenie zebrania nowym członkom stowarzyszenia wręczono legitymacje.

                                                                                                                                                        Małgorzata Płóciennik


Galeria zdjęć


Pozostałe aktualności