Dziś jest poniedziałek, 25.06.2018, imieniny Łucji, Wilhelma
6° / 1018 hPa
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Stowarzyszenie "Nadzieja" » Aktualności » 10 lat w służbie lokalnej społeczności

10 lat w służbie lokalnej społeczności

10 lat w służbie lokalnej społeczności

W niedzielę, 4 września 2016 r. członkowie Stowarzyszenia Nadzieja w towarzystwie zaproszonych gości świętowali jubileusz 10-lecia. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władzy samorządowej: wójt Sławomir Prentczyński, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Toms, ks. prałat Stanisław Płaszczyk, za-ca wójta Piotr Cyls, skarbnik Marzanna Szczap, radny powiatowy Michał Harasny, przedstawiciele stowarzyszeń: Bożena Kołek, Zofia Szczepaniak, Bronisława Woźniak i Krzysztof Kowalski. Na uroczystości gościliśmy też przyjaciół z Ukrainy: Sławka Bondara i ks. Piotra Furmana.

Spotkanie rozpoczęła prezes stowarzyszenia Krystyna Sobczak, która snując refleksję na temat minionych 10 lat działalności wyraziła nadzieję, że działalność stowarzyszenia odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności.

Podczas jubileuszu głos zabrali zaproszeni goście, składając na ręce prezes Krystyny Sobczak gratulacje, życzenia i kwiaty. Podziękowania za dziesięcioletnią pracę na rzecz stowarzyszenia otrzymali także członkowie zarządu oraz p. Bronisława Filipowicz, która wniosła znaczący wkład w rozwój stowarzyszenia.

Po części oficjalnej odbył się podwieczorek przy mikrofonie w wykonaniu artystów z zespołu Tadeusza Woźniakowskiego, a następnie zabawa taneczna.

Każdy jubileusz skłania do refleksji, wspomnień i podsumowań. 10 lat, niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić, ile ważnych rzeczy się wydarzyło. Można było przekonać się o tym na podstawie prezentacji multimedialnej, którą przygotowała i przedstawiła wiceprezes Małgorzata Przygońska, a historia stowarzyszenia przedstawia się następująco.

W środę, 12 kwietnia 2006 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malanowie odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia, które przyjęło nazwę Nadzieja. W zabraniu uczestniczyło 20 spośród 33 zdeklarowanych członków. Przewodniczenie obradom powierzono Grażynie Świerk, osobie, która w największym stopniu przyczyniła się do jego powstania. Pomysł utworzenia stowarzyszenia zyskał aprobatę ówczesnych władz samorządowych: wójta Gerarda Krzeszewskiego i za-cy wójta Andrzeja Sobczaka, który czynnie włączył się w tworzenie tej organizacji. Misja powstałego stowarzyszenia to osiągnięcie wszechstronnego społeczno-gospodarczego rozwoju gminy. Zakres działań jest bardzo szeroki począwszy od promowania lokalnej kultury, tradycji, folkloru, sportu, a skończywszy na pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym i doświadczonym przez los. Aby móc realizować działalność statutową niezbędne były środki finansowe. Pierwsze pieniądze stowarzyszenie uzyskało ze składek członkowskich i ze sprzedaży własnych wypieków podczas Dni Malanowa. Kolejne fundusze pozyskano w ramach realizacji różnych projektów. Na przestrzeni 10 lat stowarzyszenie pozyskało 624.242 zł: z Gminy Malanów -114.500, z powiatu tureckiego-14.950 zł, z Narodowego Centrum Kultury-147.800 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkpolskiego-346.992 zł. W 2008 roku stowarzyszenie zyskało status organizacji pożytku publicznego, co dało możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na cele statutowe. Mając ten przywilej stowarzyszenie otworzyło subkonto na potrzeby Gminnego Przedszkola w Malanowie, Gimnazjum w Malanowie oraz trzech osób prywatnych, którym refundowane były leki, rehabilitacja i inne koszty związane z leczeniem. Z 1 % pozyskaliśmy 82.774 zł.

W ramach środków zgromadzonych z różnych projektów, odpisu 1% oraz skałek członkowskich udało się zrealizować wiele przedsięwzięć. Co roku organizowany jest plener malarski Malowniczy Malanów, Festiwal Folkloru i Twórczości Artystycznej Powiatu Tureckiego, spotkanie integracyjne dla seniorów- Jesień z Nadzieją, Gminny Dzień Babci i Dziadka, spotkanie mikołajkowe dla dzieci niepełnosprawnych, festyn integracyjny Razem, więcej, łatwiej organizowany w latach 2007-2009, polsko-ukraińska wymiana młodzieży, turniej tańca, konkurs na prezentację multimedialną, treningi piłki ręcznej, nożnej i siatkowej, wyjazdy do teatru, kina i wycieczki. Stowarzyszenie zrealizowało też projekt pn. Wyposażenie wsi Czachulec Stary, Kotwasice i Bibianna w zaplecze kulturalno-sportowe oraz Nasze przedszkole, dzięki któremu powstał oddział przedszkolny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miłaczewie i dał początek nowemu oddziałowi przedszkola w Malanowie. Aby wspomóc leczenie chorych dzieci z naszej gminy zorganizowane zostały 4 koncerty charytatywne, dzięki którym udało się zebrać 33.652 zł i 60 euro. Od 2010 roku stowarzyszenie współpracuje z Bankiem Żywności w Koninie. Dzięki tej współpracy do mieszkańców naszej gminy trafiło około 400 ton żywności. Z pomocy tej korzystało wcześniej około 1500 osób. Aktualnie jest około 960 osób.

Informacje o uroczystościach i wydarzeniach zamieszczane są na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w kronice, którą prowadzi Krystyna Łyskanowska. Członkowie stowarzyszenia pamiętają także o świątecznych dniach. Solenizanci otrzymują życzenia, nad czym od kilku lat czuwa Zdzisława Zommer.

Nasze stowarzyszenie to zespół niezwykłych ludzi, aktywnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych, otwartych i kreatywnych, którzy w działaniu na rzecz stowarzyszenia wykorzystują swoją wiedzę, energię, a także optymizm. Obecnie liczy 111 członków, a kieruje nim 7-osobowy zarząd w składzie:

Krystyna Sobczak – prezes

Małgorzata Przygońska - wiceprezes

Małgorzata Płóciennik - sekretarz

Alicja Maciejewska - skarbnik

Marzena Osińska - członek

Aldona Kapusta - członek

Sławomir Prentczyński - członek.

Realizacja wszystkich przedsięwzięć nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc i współpraca z licznymi instytucjami i podmiotami. Zarząd Stowarzyszenia Nadzieja w Malanowie dziękuje:

Władzom samorządowym Gminy Malanów

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Malanowie

Centrum Kultury i Sztuki

Bankowi Żywności w Koninie

Gimnazjum w Malanowie

Środowiskowemu Domu Samopomocy

Drużynie Starszoharcerskiej Iskry

Parafii Malanów

Szkołom podstawowym i Gminnemu Przedszkolu w Malanowie

Starostwu Powiatowemu w Turku

Gminnej Bibliotece Publicznej

Członkom zespołów Tradycja, Jarzębinki i Akord i wszystkim członkom naszego stowarzyszenia.

Małgorzata Przygońska

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII


Galeria zdjęć


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności